Hiện bộ lọc bất động sản

Mua bán nhà đất tại TP Hồ Chí Minh

Hiện có 234 bất động sản.
Chi tiết Đường Phường Ngang (m) Dài (m) Diện tích (m²) Giá bán (tỷ) Kết cấu Hướng
Chi tiết Trương Công Định Phường 14 5 m 22 m 112 m² 35 tỷ 4 Lầu, ST
Chi tiết Phạm Văn Hai Phường 05 7 m 21 m 124 m² 53 tỷ 4 Lầu, ST
Chi tiết Gò Dầu Phường Tân Quý 4.3 m 17 m 73 m² 14 tỷ 1 Lầu, ST
Chi tiết Trịnh Đình Trọng Phường Phú Trung 3.3 m 17 m 53 m² 7.4 tỷ 3 Lầu, ST
Chi tiết Trần Quang Cơ Phường Phú Thạnh 4 m 20 m 80 m² 8.45 tỷ Cấp 4
Chi tiết Lũy Bán Bích Phường Phú Thọ Hòa 4.5 m 33 m 152 m² 22.4 tỷ 2 Lầu, ST
Chi tiết Trương Vĩnh Ký Phường Tân Thành 4 m 17 m 68 m² 13.5 tỷ 1 Lầu
Chi tiết Tân Quý Phường Tân Quý 5 m 21 m 107 m² 22.5 tỷ 1 Lầu, ST
Chi tiết Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa 12 m 35 m 420 m² 41 tỷ
Chi tiết Tô Hiệu Phường Hiệp Tân 4 m 13 m 52 m² 6.85 tỷ 2 Lầu, ST
Chi tiết Tân Sơn Nhì Phường Tân Sơn Nhì 102 m² 11.5 tỷ 2 Lầu, ST
Chi tiết Thoại Ngọc Hầu Phường Phú Thạnh 4 m 19 m 76 m² 6.2 tỷ Gác lửng
Chi tiết Trịnh Đình Thảo Phường Hòa Thạnh 89 m² 5.5 tỷ Gác lửng
Chi tiết Tân Sơn Nhì Phường Tân Sơn Nhì 5 m 16 m 80 m² 9.8 tỷ 2 Lầu, ST
Chi tiết Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa 6 m 12 m 78 m² 11.6 tỷ 3 Lầu, ST
Chi tiết Tân Hương Phường Tân Quý 4 m 12 m 48 m² 5.3 tỷ 2 Lầu
Chi tiết Lê Lăng Phường Phú Thọ Hòa 4 m 19 m 76 m² 9.5 tỷ 2 Lầu, ST
Chi tiết Phường Tân Thành 3.2 m 12 m 38 m² 5.7 tỷ 1 Lầu
Chi tiết Trường Chinh Phường 14 5.3 m 21.5 m 112 m² 38 tỷ 3 Lầu, ST
Chi tiết Trịnh Đình Trọng Phường Hòa Thạnh 4 m 13 m 51 m² 5.6 tỷ Gác lửng, 2 Lầu, ST